OFERTA D'OCUPACIÓ COMARCAL: PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ - 16 PLACES

S'ha obert la convocatòria del Programa Treball i Formació (TREFO 2022) per cobrir 12 places de PEÓ i  4 d'AUXILIAR ADMINISTRATIU, per un període de 12 mesos que gestionarà el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·lAbaració amb els ajuntaments de la comarca, entre els quals  hi ha Albinyana,

Les persones interessades a participar del procés de selecció han d'inscriure's com a DONO ( demandants d'ocupació no ocupades) a l'OTG del Vendrell durant tota aquesta setmana. La selecció de candidats es farà els dies 20, 21 i 22 d'abril i el contracte començarà el dia 1 de maig vinent. 

REQUISITS DELS PROGRAMES SEGONS LÍNIA:

LÍNIA MG52: Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO)

LÍNIA PRGC: Poden participar les inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, com a DONO, beneficiàries de la renda garantida de ciutadania

LÍNIA PANP: Adreçada a aquelles persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. Han d'estar inscrites coma DONO com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

FORMACIÓ:

Per a les 12 contractacions de peó de brigada no és exigible cap formació específica.

Per a les 4 contractacions d'auxiliar administratiu cal presentar per optar al procés selectiu alguna de les titulacions següents: EGB. ESO, FP1, Grau Mig o certificat de professionalitat de la família administrativa. Hauraà de complir els requisits específics en el moment de la selecció i estat en situació de demandant d'ocupació no ocupat (DONO) el dia abans de l'inici de la contractació laboral.

Més informació en l'enllaç següent: CONDICIONS PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ