AQUESTA SETMANA, LA DEIXALLERIA MÒBIL ESTARÀ A BONATERRA II

Fins al divendres dia 22 d'aquest mes d'abril, la deixalleria mòbil estarà ubicada a Bonaterra II a la zona verda de l'entrada. 

El servei de deixalleria mòbil, al llarg d'una setmana de cada  mes, s'ubica en un nucli de població diferent del municipi a fi que els usuaris puguin aportar aquells residus urbans que, per la seva naturalesa, no poden ser dipositats en els contenidors de residus instal·lats normalment al carrer: petits electrodomèstics, bombetes, fluorescents, radiografies, medicaments, cosmètics, roba i calçat, aerosols, piles, mòbils, tòners, cartutxos de tinta, pintures, dissolvents i altres.