INFORMACIÓ SOBRE LA PREMATRÍCULA A LA LLAR D’INFANTS CURS 2022/2023

 A partir del dia 9 de maig, es podrà fer la preinscripció per assistir a la llar d’infants durant el curs 2022/2023.

Enguany és més necessari que mai fer la preinscripció per tal de poder accedir a algunes de les places disponibles.

Actualment, l’escola bressol està situada dins el mateix recinte que l’escola Joan Perucho i, en formar part del pla experimental del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural, té un màxim de 13 places disponibles.

L’Ajuntament d’Albinyana i el Consell Escolar de l’Escola han aprovat acords demanant al Departament d’Educació l’ampliació de places pel curs vinent per poder atendre totes les demandes de les famílies, més tenint en consideració l’anunci fet per la Generalitat que cobrirà l’aportació de les famílies pels alumnes d’I2.

En aquest moment s’està a l’espera de la resposta del Departament. En cas que no fos possible autoritzar l’augment de places en les condicions actuals (dins la mateixa escola) es treballaria per articular alguna solució alternativa per poder donar cabuda a totes les demandes sorgides de la preinscripció.

Les dates de preinscripció són del 9 al 20 de maig de 2022. Teniu sol·licitud de preinscripció a la pàgina https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20471-infantil-primer-cicle?moda=1.

A l’escola també es disposa d’aquesta sol·licitud en paper i l’enviarem per correu electrònic a totes les famílies.

La documentació que s’ha de presentar és:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Es pot presentar tant la sol·licitud com la documentació de dues maneres:

  • Enviant la documentació i sol·licitud escanejada a direcció@escolajoanperucho.com.

  • O portant la documentació de forma presencial els dimarts i dijous de 9 a 13 o de 15 a 16:20.