S'IMPULSEN DE NOU ELS TRÀMITS PER LICITAR LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA A BONATERRA II

L'Ajuntament torna a impulsar els tràmits per fer una nova licitació per a la renovació de la xarxa d'aigua a diferents carrers de Bonaterra II que va quedar deserta fa unes setmanes.

L'equip tècnic redactor del projecte ha fet la revisió de preus del projecte, atès l'augment de les matèries primeres, els costos energètics i l'escassetat de materials. 

La renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable afecta als carrers Veleta, Aneto, Cadí, Puig Major i un tram del carrer Teide a Bonaterra II. El pressupost inicial de l'obra va ser de 204.109,27 €. Ara, amb l'actualització, el preu de sortida -amb l'iva inclòs- serà de 260.862,56 €.

L'obra és del tot necessària atès que en alguns trams les canonades van en superfície per les voreres i en d'altres degut a la seva obsolescència es provoquen sovint fuites i necessitats de reparacions.

Aquesta és la darrera fase de la renovació de tota la xarxa d'aigua potable a Bonaterra II.