NIVELL EXTREM DE RISC D’INCENDI FORESTAL A PARTIR D' AVUI AL MUNICIPI

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) i el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor davant la situació d’alt risc d’incendi i per les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar.

 

 

La Direcció General d’Agents Rurals ha elevat avui  el Pla Alfa de nivell 3 per a 357 municipis, entre els quals hi ha Albinyana.
Davant d’aquest escenari, s’han establert mesures preventives que ajudin a evitar els efectes de l’alt risc d’incendis forestals en aquests municipis que es troben en nivell 3 del Pla Alfa:

 

 

Se suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. S’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals i altres herbàcies, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs.

Se suspenen les obres a la xarxa interurbana que comportin ús de maquinària amb risc d’incendi, inclosa la sega de cunetes, excepte si compten amb una autorització expressa del Servei Català de Trànsit i amb un informe previ de la Direcció General d’Agents Rurals. 

Se suspenen els usos excepcionals de la via en la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya corresponents a proves esportives, marxes ciclistes, filmacions, trenets turístics, rallis i altres anàlogues, excepte aquells que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit amb informe previ de la Direcció General dels Agents Rurals.

Es restringeix l’ús d’eines (bufadors, serres radials, ...) a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s’han d’utilitzar cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat.

Aquestes mesures seran vigents des d'avui divendres dia 22 de juliol fins les 00.00 hores de dimarts dia 26