L’ENTRADA A BONATERRA SERÀ PER LA PAPIOLA A PARTIR DE DIMARTS AL MIGDIA

La col·locació de les bigues que formaran la plataforma del pont per damunt de la Riera de la Bisbal per unir Bonaterra amb el Molí del Blanquillo es col·locaran la setmana vinent.

L'arribada de les bigues fins on s'està construint el pont es farà des de la C-51 per l'entrada de Bonaterra I. Per a la seva col·locació és  necessari situar unes grues per fer les operacions de col·locació que impediran el pas de vehicles cap a Bonaterra II per l'entrada de Bonaterra I que passa per davant de l'estació de bombeig d'aigües residuals, durant dos dies .El tall de circulació començarà a les dues del migdia del dimarts dia 2 d'agost i romandrà tallat el trànsit fins al vespre del dijous dia 4 d'agost.

L'entrada i sortida a Bonaterra II s'haurà de fer obligatòriament per la zona de la Papiola. 

Aquesta afectació de trànsit no afectarà als veïns de Bonaterra I que podran entrar i sortir cap als seus habitatges com fan habitualment.