L'AJUNTAMENT PROMOU SITUAR LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL A L'ANTIGA ESCOLA D'ALBINYANA

El Ple Municipal celebrat dilluns passat va aprovar, per unanimitat, la proposta de situar, a partir del curs 2023/2024, una Llar d'Infants Municipal a les dependències de l'antiga escola de primària del carrer Carretera, 12 d'Albinyana.

La proposta inclou demanar al Servei d'Obres del Departament d'Educació que emeti un informe sobre les obres necessàries per poder legalitzar la llar en aquestes dependències. La llar estaria operativa pel curs 2023/2024.

De Cara al  curs escolar vinent, i d'acord amb el conveni vigent entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació sobre les escoles bressol dins les escoles de primària, la llar  encara estarà dins el recinte de l'escola Joan Perucho, com ha passat en els darrers sis anys.

L'Ajuntament en l'acord plenari aprovat manifesta el compromís de fer els treballs necessaris de condicionament de l'espai amb càrrec al pressupost municipal.

En la nova ubicació, la llar no tindrà la limitació d'un màxim de 13 infants d'edats compreses entre 1 i 3 anys, que és el topall que marca el conveni actual. A més es podrà donar cobertura a totes les demandes de places d'I2, infants de dos anys, que a partir del curs vinent gaudiran d'escolarització gratuïta.