L'AJUNTAMENT APROVAR REGULAR, A L'ALÇA, L'ALTURA DE LES TANQUES

L'Ajuntament d'Albinyana ha aprovat en la darrera sessió de ple la suspensió de l'atorgament de llicències per l'altura de les tanques  en tot el terme municipal, mentre es fa la tramitació de la reforma del POUM que fixa les actuals alçades.

La voluntat és permetre  la possibilitat d'aixecar l'altura de les tanques per tal de garantir més seguretat en les parcel·les i habitatges  

Des dels Serveis Tècnics es redactarà la modificació puntual que es tramitarà a la Comissió d'Urbanisme del Penedès per tal que l'aprovi. Es prendrà com a base de la nova regulació, una homogeneïtzació amb les mides dels municipis veïns.