LA COVA DE VALLMAJOR PASSA A SER PATRIMONI MUNICIPAL

L'Ajuntament d'Albinyana ha adquirit la finca situada al polígon 9 parcel·la 22 del terme municipal coneguda com el fons i torrent de Vallmajor d'una superfície superior a les 11 hectàrees, on es troba la Cova de Vallmajor, considerada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 

La Cova està declarada Bé Cultural d’Interès Nacional Zona Arqueològica (BCIN). Està  afectada per la Llei 6/85, de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español i la Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

La Cova conté un conjunt de pintures rupestres de tipus esquemàtic, que li va valer el 1998 la integració a la llista de coves de l’arc mediterrani de la península ibèrica designades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Núm. Registre Bic: R-I-55-0501.

La Cova té una entrada àmplia, que dona accés a unes galeries en fort pendent descendent, fins a la sala on es troben les pintures atribuïbles a l’edat de Bronze (fa uns 3.500 anys). Les pintures representen figures d’animals (cérvols i cavalls) així com altres signes com arcs  i una creu dins un cercle.

La cova és popular pels aficionats a l'espeleologia per les possibilitats naturals que ofereix. A partir de l’adquisició l’Ajuntament vol  treballar amb la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat per fixar les condicions de proteccio de l'espai, ja que al ser molt coneguda i visitada ha estat objecte d'accions antròpiques negatives.

La resta de finca -amb masses de bosc i zones agràries- ofereix possibilitats diverses d'actuació des d’un punt de vista social i ambiental.

L'adquisició ha estat possible gràcies a una ajuda rebuda del Ministerio de Cultura, inclosa en els  pressupostos generals de l'Estat per enguany, a partir d'una esmena del grup polític del PDECAT i que va ser acceptada pel PSOE, en el tràmit parlamentari. La subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament d'Albinyana tramitada des de la Direcció General del Patrimoni Cultural i Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esports ha estat de 150 mil euros per la compra i condicionament, dels quals s'han destinat 70 mil a l'adquisició de la finca. 

A partir de les eines de protecció és voluntat municipal impulsar un centre d'acollida, informació  i interpretació de la Cova i de tot el que en ella hi ha - pintures, rats penats, estalactites, etc.- També es treballarà en l'elaboració d'un recorregut virtual, amb tècniques immersives, que permeti veure i viure tal com ho feein els habitants de la cova fa milers d'anys. 

 Aquí un moment de la signatura davant de la notària Argentina Jara, de l'escriptura de compra-venda entre el fins ara propietari, el senyor Joan Nin  i l'alcalde d'Albinyana.