L'AJUNTAMENT ES POSICIONA EN CONTRA DE L'ELIMINACIÓ DE LA FIGURA DEL JUTGE DE PAU

En el darrer ple municipal, l'Ajuntament d'Albinyana va aprovar una resolució on es posiciona en contra de la desaparició de la figura del jutge de pau. L'acord es va adoptar sense cap vot en contra. Es vol  mantenir al jutge/essa de pau al municipi per la seva activa tasca de mediació davant diversos conflictes veïnals.

En l’actual projecte de Llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia, que s'està tramitant al Congrés dels Diputats, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per a la implantació dels Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els municipis,  es preveu l’eliminació de la figura del Jutge/essa  de Pau. 

Actualment, 898 dels 947 municipis catalans, entre els quals hi ha el d'Albinyana compten amb un jutjat de pau. Són òrgans unipersonals presents als municipis on no existeix Jutjat de Primera Instància i Instrucció.

L'actual  Jutge de Pau al municipi  és el senyor Carles Fontanals i Orpí, que fou nomenat el passat mes d'octubre, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de quatre anys, després que hagués estat proposat pel Ple de l’Ajuntament. La jutgessa suplent és la senyora Ana Maria Martínez.  

 

L’eliminació de la figura dels jutges de pau - creada l'any 1855- suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual proximitat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si col·lapse actual dels jutjats. Aquesta iniciativa legislativa preveu substituir la figura dels jutges/jutgesses de pau per unes oficines municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè les actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen.