PROHIBIDES LES CREMES DE RESTES VEGETALS AL CAMP

Una nova normativa de l'Estat, la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, amb caràcter general, prohibeix la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola.

Això suposa que  les comunicacions de crema i les autoritzacions col·lectives de cremes de restes vegetals - les generades per podes o esporgues, per exemple-  no es poden fer. Aquesta normativa diu que s'han de prioritzar el reciclatge de les restes vegetals, mitjançant el tractament biològic, és a dir fer-ne compost.

Des de l'Ajuntament d'Albinyana es venia donant suport als pagesos del municipi en les tasques de demanar aquestes autoritzacions al Departament de la Generalitat per cremar restes vegetals al camp, que ara ja no caldrà fer.

Avui mateix ja hi ha tancat el tràmit  informàtic relacionat amb les cremes de restes vegetals.

En cas de crema al camp, les sancions, previstes en la norma, van des dels 2.000 € fins a 100.000€. 

La indignació que la mesura ha aixecat entre la pagesia ha fet que en els propers dies hi hagi prevista una reunió entre el Govern de l'Estat i les Comunitats Autònomes per abordar aquesta problemàtica.

Aquí podeu veure una notícia sobre aquesta situació PAGESOS INDIGNATS PER NO PODER FER CREMES DE RESTES VEGETALS