DOS CAMINS DEL MUNICIPI PASSARAN A SER CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ

La Diputació de Tarragona va aprovar definitivament, el passat 16 de desembre, el Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació. 

En aquest Pla Zon,al el municipi d'Albinyana té dos camins que seran incorporats a la Xarxa Local de Carreteres de la Diputació:

El Camí T-4233 del Grup 1a que va de Bonastre a Albinyana amb una longitud de 5,03 KM. dels quals 2,55 Km. estan dins el terme municipal d'Albinyana.

Aquest camí escurça a poc més de 5 km. el recorregut que hi haurìa per altres carreteres entre els dos pobles que seria de 21,5 km. El camí passa per un entorn natural, travessa l'espai PEIN del Massís de Bonastre, i  té un relleu accidentat.

L'altre camí és el que va de la Bisbal del Penedès a Santa Oliva per IDIADA.

El camí T-4346 té una longitud de 6,41 km. dels quals 1,34 km. son del terme municipal d'Albinyana, en el tram que va per la zona de l'antic camp d'Aviació.

Aquest camí escurça itineraris entre la Bisbal i Santa Oliva, actuant com a variant per unir els dos municipis.

A partir d'ara, la Diputació de Tarragona anirà incorporant gradualment els camins i es redactaran els projectes per tal de garantir les condicions de seguretat necessàries amb actuacions de senyalització horitzontal  i vertical i reforç de ferm.

PERMÍS D'OBRES AMB INFORME PREVI

A partir de l'aprovació del Pla Zonal en aquests dos camins que s'incorporaran a la xarxa local de carreteres de la Diputació, si hi ha sol·licituds de llicències municipals d'obra de tercers que puguin afectar els vials, abans d'autoritzar les obres, s'haurà de demanar informe previ a la Diputació de Tarragona.