L'AJUNTAMENT APROVA LES ORDENANCES PER A L'ANY 2024

El Ple de l’Ajuntament d’Albinyana va aprovar ahir modificar el coeficient de l’Impost de Béns Immobles i la taxa d’escombraries de cara a l’any 2024.

L’augment del tipus de l’IBI urbà ha passat del 0,80% al 0,93%. En el cas de béns mobles de naturalesa rústica el coeficeitn serà del 0,35% i en els béns de categoria especial de l'1,5%.

La pujada equival a la variació de l’Increment de Preus del Consum (IPC) des de la pandèmia. Van votar a favor el grup de govern i en contra el PSC.

Al municipi s’han mantingut congelats tots els impostos i taxes municipals durant els anys 2021, 2022 i 2023. Situació que no s’ha pogut mantenir més. Els costos energètics, l’increment de costos del personal, la repercussió dels augments en tots els contractes que té l’Ajuntament, la revisió per Llei dels preus de diferents obres i la inflació han fet adoptar aquesta mesura.

D’altra banda, el Ple municipal, en aquest cas per unanimitat, va aprovar la nova taxa d’escombraries ha quedat fixada en 115 € al semestre per habitatge. Actualment es paguen 90 € cada mig any.

La resta de tarifes semestrals seran:

Allotjaments, hotels, hostals o cases de pagès       175 €

Comerços i oficines: 150 €

Bars: 195 €

Establiments de restauració: 250 €

Indústries amb més de 400 m2: 485 €

Activitats comercials amb més de 800 m2 (cada tram de 800 m2): 485 €

Tot i l’increment la recaptació prevista per l’any vinent de la taxa de les brosses només cobrirà el 78% del cost total de la recollida i eliminació de les diferents fraccions. Durant el 2023 el cost cobert només serà del 61%. La nova Llei de residus obligarà a partir de l’any 2025 a repercutir la totalitat del cost del servei.

En el mateix acord es va aprovar augmentar la bonificació del rebut del 25% vigent enguany a un 40% per a totes aquelles famílies que estiguin en situació de precarietat. Les peticions per acollir-se a aquesta rebaixa es podran presentar, com cada any, durant cada dia del mes de febrer.

El Ple va aprovar l’augment del 0,5% de les retribucions del personal amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2023 i els preus públics pels tallers de memòria i pel servei de podologia.

El preu del taller de memòria es va fixar en 10 € al mes, i el servei de podologia en 10 € per sessió a persones de 65 anys o més i en 14 € sessio a les persones menors de 65 anys.