PAGAMENT PERSONALITZAT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS A BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

El Compte de Pagament Personalitzat de BASE permet als contribuents pagar els tributs municipals a poc a poc i sense interessos. Es tracta d’una eina que facilita el fraccionament i pagament dels impostosen aquells municipis, com el cas d’Albinyana, en què la recaptació està delegada a l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d’Ingressos.

Cada contribuent decidirà quins tributs vol agrupar i els podrà pagar de manera fraccionada entre els mesos de febrer i octubre sense que això suposi cap despesa addicional.

Les persones que vulguin beneficiar-se d’aquests avantatges poden so·licitar-ho fins el 31 de desembre al web https://www.base.cat o en qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona.

base23 instagram post 1080x1080