CONSELLS PER PROTEGIR ELS COMPTADORS D'AIGUA DAVANT EPISODIS DE FRED

Aigües d’Albinyana recorda alguns consells bàsics per evitar incidències com a conseqüència de les baixes temperatures d’aquesta setmana, i que puguin afectar les instal·lacions interiors particulars i comptadors dels seus habitatges, principalment a la zona rural i als llocs de més cota d'alçada.

L'empresa informa que les baixes temperatures poden causar incidències principalment als habitatges aïllats o adossats, si els comptadors d'aigua o les canonades exteriors particulars no estan prou aïllades, especialment si la façana està orientada al nord.

Per aquest motiu es recomana:

• Si es tenen conduccions particulars d’aigua a la intempèrie o susceptibles de patir problemes de congelació, han d’estar protegits amb algun material aïllant. Podeu servir, per exemple, la fibra de vidre.

• A més, cal comprovar que el caixetí o armari on es troba el comptador, estigui en bon estat per evitar riscos. En cas de congelació, no cal forçar les claus de pas. Si es detecta que la canonada presenta signes de congelació, cal aplicar aire calent a la zona i protegir amb aïllant.

  • Si no es fa ús de l'aigua durant un període prolongat, una altra mesura habitual de prevenció consisteix a tancar la clau de pas i buidar les canonades particulars perquè no hi quedi aigua.

Un cop passades les gelades, Aigües d’Albinyana recomana que es revisin les instal·lacions interiors per comprovar que no hi ha fuites. Si visiblement no es detecta fugida, és bo controlar que el comptador no registra consum d'aigua, assegurant-nos que totes les aixetes estiguin tancades i els electrodomèstics no estan funcionant.

Si s'observa una fuita d'aigua, és aconsellable que es facin les reparacions tan aviat com sigui possible per evitar danys materials i un consum d'aigua innecessari. Cal recordar que el manteniment de la instal·lació interior és una responsabilitat individual de cada particular.

El número gratuït 24 hores per a les incidències d'aigua és el 900 81 40 81.