Subvenció Diputació de Tarragona: Salut Pública 2023.

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 8.839,00 € referent a línia de subvencions de Protecció de la Salut Pública 2023.

Algunes de les actuacions dutes a terme han sigut el manteniment la recollida d’animals abandonats a la via pública i el seu posterior trasllat a la protectora i els diferents tractaments de control de plagues que s'han realitzat en el municipi.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.