Albinyana disposa del Servei de Centre Obert Itinerant

Fins al proper mes de maig el municipi d'Albinyana disposarà del Servei de Centre Obert Itinerant. Aquest servei és una alternativa a l'ocupació del temps lliure dels infants, pretén donar resposta a les necessitats socioeducatives dels menors, amb la finalitat principal d'educar en el temps lliure i oferir una vivència positiva i amb valors.

:
L'activitat es realitza dues tardes a la setmana, en acabar l'horari escolar a la mateixa Escola Joan Perucho..
Els menors que utilitzen el Servei de Centre Obert són derivats des dels Serveis Socials del Consell Comarcal i són famílies del municipi.


El centre obert és un servei preventiu, adreçat a menors de famílies en situació de risc social i que està enfocat a la socialització d’aquests menors, on es treballen hàbits de comportament, normes de convivència, valors, a través del joc, de diferents activitats, etc. També es realitza reforç escolar, tot i que aquesta no és l’activitat i objectiu principal del centre obert.


El centre obert s’ha pogut realitzar gràcies a un conveni signat entre l’ajuntament d'Albinyana i el Consell Comarcal. Està subvencionat per l’ajuntament d'Albinyana, el Consell Comarcal del Baix Penedès, i el Departament de Benestar Social i Família.


Aquest Servei es presta als municipis d'Albinyana, l'Arboç, Cunit, Bellvei i Banyeres del Penedès