Subvenció Diputació de Tarragona: Llar d'infants 2013-14

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 15.137,50 € referent al Programa Extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2013/14.

.
Aquesta subvenció té la finalitat de finançar les despeses de funcionament de la Llar d'Infants municipal “La Baldufa” que hi ha al municipi d'Albinyana. (C. Barcelona, 11 de Les Peces).

.

El curs passat es va tancar amb un total de 18 nens matriculats a la llar municipal.

: