Segueix la reducció de l'atur al municipi

Dades atur mes de maig  2015

:
Total persones aturades al municipi d'Albinyana: 238

:
Per 5è mes consecutiu ha baixat el número de persones aturades al municipi. A finals de maig, hi ha 10 persones menys en situació d’atur que a finals del mes d’abril, el que significa una disminució del 4,03%.

:
Des de l’inici d’aquest any, el comportament de les dades ha estat de baixada cada  mes. La del mes de maig és la xifra més baixa dels darrers quatre anys, igualant el mateix número d’aturats que hi havia el mes de juliol de 2013.

:

El bon comportament de les dades es demostra també si es compara en com estàvem fa un any. En relació a les dades del maig  del 2014 la reducció de persones aturades ha baixat més d’un 13%. Aquesta és una constant que es repeteix en els darrers vuit mesos En concret, el mes de maig al municipi d’Albinyana hi ha hagut  36 persones menys aturades que el mateix mes de l'any 2014 quan al municipi hi havia aturades un total de 274 persones.

:Dades extretes del Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya