Subvenció Diputació de Tarragona: Pla Especial Inversions Municipals

 
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d'Albinyana una subvenció de 39.206 € en el marc del Pla Especial d’Inversions Municipals (PEIM), convocatòria 2015, per finançar el projecte d’intercomunicació de les xarxes d'aigua dels carrers Teide i Montseny de la urbanització de Bonaterra II.
: