L'Ajuntament subvencionarà la quota dels nous autònoms del municipi

L'Ajuntament d'Albinyana va aprovar al ple de divendres 2 d'octubre les bases dels ajuts per a subvencionar una part de l'import de la quota de la Seguretat social dels nous treballadors i treballadores autònomes.

L'objecte d'aquestes bases és incentivar la creació del propi lloc de treball per part de

persones del municipi d'Albinyana en situació de desocupació i que ubiquin la seva activitat econòmica a Albinyana, i que es constitueixen en treballadores i treballadors autònoms per a desenvolupar una activitat empresarial o professional.


Les bases preveuen un ajut del 80% de la quota de cotització al RETA (Regim Especial de Treballadors Autònoms) amb un import màxim de 150 € mensuals fins a un màxim anual de 1.800€.

.

Per accedir a aquesta ajuda cal que els sol·licitants siguin persones actualment empadronades al municipi d'Albinyana amb una antiguitat mínima de 2 anys, que iniciïn una activitat econòmica o professional dins el terme municipal i es donin d’alta en el RETA de la Seguretat Social i no hagin cotitzat en el RETA en els darrers 3 anys.

.

 

Les peticions es podran fer efectives a partir de l’endemà de la publicació de les bases al Butlletí Oficial (BOP) de Tarragona

  

 

Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts a nous treballadors i treballadores autònomes