El ple aprova les ordenances del 2016 i bonificacions per a diferents impostos

El ple municipal va aprovar amb el vot favorable de CiU i ERC i l'abstenció del PSC, la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2016.

.

IBI

.

 

El percentatge que s'aplicarà el proper any en l'Impost de Béns Immobles de naturalesa Urbana (IBI) serà el 0,759, el mateix que s'ha aplicat aquest any 2015.

.

 

Atès que sobre el percentatge anterior del 0,69 s'aplicava en els darrers anys un augment del 10% directament per part del Ministeri d'Hisenda, el ple va aprovar mantenir-lo a fi de complir el pla d'ajust que té l'ajuntament

.

.

Les quotes a pagar el proper any no s'incrementaran per efectes del canvi de tipus. Aquest acord es va adoptar perquè Albinyana no figura en l'ordre del Ministeri d'Hisenda de 24 de setembre de 2015 on hi surten els municipis en els que s'aplicaran els coeficients d'actualització de valors cadastrals per el proper any.

.

 

Pels Béns immobles de naturalesa rústica, es manté el tipus en el 0,30.

.

 

En la modificació de l'IBI es va incorporar una bonificació del 50% de la quota per a les famílies nombroses que tinguin un habitatge o diversos amb un valor cadastral que no superi els 60.000 euros. Els membres de la família hauran de estar tots empadronats al municipi.

.

 

BONIFICACIONS DIVERSES

.

 

El ple també va aprovar introduir diferents bonificacions en impostos que s'aplicaran a partir del proper any.

.

 

VEHICLES

.

 

  • Bonificació del 30% de la quota a pagar de l'impost de vehicles per a les persones titulars de vehicles que causin una menor incidència en el medi ambient per disposar de vehicles elèctrics i bimodals.

    .

IMPOST DE CONSTRUCCIONS I OBRES

.

 

  • Bonificació del 50 %en l'import de la quota a pagar per les obres que es facin en habitatges construïts amb anterioritat a 1950 o en la remodelació de façanes en mal estat sempre que incorporin mesures d'estalvi energètic.

    .

  • Bonificació del 90% per aquelles obres necessàries per adaptar habitatges per a persones amb discapacitat o per la supressió de barreres arquitectòniques