Subvenció Diputació de Tarragona: Seguretat a les zones de bany

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció per import de 6.161,92 euros de la Diputació de Tarragona com a subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany.