Subvenció Diputació: Pla d'acció municipal

El PAM (Pla d'Acció Municipal) és l'eina de la Diputació de Tarragona per tal de fer efectiva la cooperació amb les administracions locals de la demarcació.

.

Aquest pla inclou en el seu plantejament actual la gestió d'ajuts per a la realització de determinades obres públiques i per al pagament de les factures de béns fungibles i de despesa corrent. En el cas de l'Ajuntament d'Albinyana, la Diputació de Tarragona ha aprovat un ajut per import de 77.233,87 € per tal de fer front al pagament de despeses diverses (factures de consums energètics, enllumenat públic, d'empreses de transport col·lectiu, etc).

.

L'Ajuntament d'Albinyana valora molt positivament aquesta iniciativa de la Diputació de Tarragona que fa que aquests tipus d'ajuda en situacions de complexitat econòmica com les actuals ajudin als ajuntaments a disposar de recursos per tal de gestionar correctament els serveis públics als ciutadans.