Nova contractació gràcies a una subvenció de la Generalitat per a un projecte comarcal

El Consell Comarcal del Baix Penedès va rebre aquesta setmana passada la resolució del Servei d'Ocupació de Catalunya on s'informa favorablement de l'atorgament de la subvenció EMO/244/2015, del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció destinades a administracions locals. Aquesta subvenció permetrà al Consell Comarcal del Baix Penedès realitzar 12 contractacions de peó de la construcció a jornada completa durant sis mesos per a desenvolupar el projecte 'Arranjament d’espais públics'..

Aquestes 12 contractacions s’han assignat als diferents municipis de la comarca, que no van poder concorre a la convocatòria, d’acord amb el número de persones aturades que hi ha a cada municipi. Per aquesta raó, al municipi d’Albinyana li pertoca 1 contractació. D’acord amb el que estableix la normativa, els requisits que han de complir les persones que es contractin són ser beneficiàries de la renda mínima d’inserció, estar inscrites a l’Oficina de Treball com a demandats d’ocupació, i no estar ocupades.Tindran caràcter preferent les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció que reuneixin característiques com ser dones amb càrregues familiars, joves entre 18 i 30 anys, persones de més de 40 anys, o persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de percepció de la prestació de l’RMI. En el cas de que hi hagi més candidats que compleixin els requisits establerts per normativa que contractacions a realitzar, l'Ajuntament realitzarà la selecció dels candidats tenint en compte criteris socials i familiars.

Els usuaris que compleixin els requisits i vulguin verificar si poden ser candidats a participar en aquesta subvenció es poden adreçar fins aquest dijous 26 de novembre a les oficines ubicades a la Plaça Major , des d’on es trametran les dades l’Oficina de Treball de la Generalitat per a verificar el compliment dels requisits. D’acord amb el que estableix la normativa aquestes persones han de començar a treballar abans del 31 de desembre de 2015.