Albinyana s’integrarà al Projecte “Jove Baix Penedès”

La regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Albinyana té previst l'adhesió del municipi al projecte Jove Baix Penedès a partir del any vinent. Amb la incorporació del nostre municipi i del Vendrell i la Bisbal del Penedès hi haurà al projecte la totalitat dels municipis de la comarca.

Jove Baix Penedès és un projecte de polítiques de joventut a nivell comarcal, creat al 1994 per l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès en estreta col·laboració amb els ajuntaments de la comarca, per iniciativa d'un grup de tècnics.

L'objectiu general del projecte és dissenyar i implementar polítiques de joventut comarcals amb caràcter mancomunat, en el marc del Pla Nacional de Joventut a Catalunya i amb la implicació i participació activa dels municipis del Baix Penedès.

Jove Baix Penedès s'emmarca dins les línies estratègiques del Pla Nacional de Joventut a Catalunya de la Direcció General de Joventut.

Una de les principals finalitats del projecte és ser una eina útil per als joves del Baix Penedès, tenint en compte les iniciatives juvenils i d'entitats. L'altra gran finalitat del projecte és estar al servei dels ajuntaments de la comarca, per ser una eina útil a les seves polítiques de joventut locals i per poder definir les polítiques de joventut comarcals. I, per últim, l'altra gran finalitat és ser altaveu i executor de les polítiques de la Direcció General de Joventut.

Els destinataris del projecte són els ajuntaments i els joves del Baix Penedès. Pel que fa als joves, es parla d'aquest col·lectiu com un tot, però sent conscients que és un col·lectiu heterogeni i amb una franja d'edat molt àmplia. La varietat de programes del projecte Jove Baix Penedès implica diferents franges d'edat que, en conjunt, són de 12 fins a 35 anys.