Adhesió a la compra agregada de serveis de telecomunicacions

L'Ajuntament d'Albinyana ha demanat el manteniment del contracte de compra agregada dels Serveis de Telecomunicacions que el Consorci Localret ofereix des de fa anys a ajuntaments, consells comarcals i ens locals que s'hi adhereixin.

.

Localret ofereix una contractació de serveis de telecomunicacions (veu fixe, veu mòbil i dades) mitjançant un únic expedient, en el que es consideren tots els consums i quotes dels municipis i d’altres ens locals de forma agregada.

.

La Diputació de Tarragona és l'entitat impulsora del projecte i coordina a nivell territorial la millora dels serveis de telecomunicacions. Amb el contracte agregat s'obtenen reducció de preus en les factures del servei de telefonia i telecomunicació, negociació directe amb els operadors que tracten als ajuntaments com a “grans clients” i s'obté la transparència en tot el procés de negociació i contractació dels serveis.