Atribució de les funcions de tresorer al secretari-interventor

 

El ple municipal d'Albinyana va aprovar, per unanimitat, el passat dimecres 23 de desembre, l'assignació de les funcions de tresoreria al secretari-interventor de la Corporació, Josep Gomis Nin.

.

 

L'acord que té efectes a partir del dia 1 de gener de 2016, i dona compliment a la modificació de la Llei de Bases de Règim Local que impedeix que les funcions de tresoreria es segueixin exercint per part d'un regidor, com era norma fins al Reial Decret Llei 10/2015 publicat el passat mes de setembre. Aquesta funció la feia fins ara el regidor d'Hisenda, Francisco Cohard. L'acumulació de les funcions de tresoreria en la mateixa persona que exerceix la secretaria i la intervenció està permès en municipis de menys de 5.000 habitants, com és el cas d'Albinyana.