Renovació de la targeta “65 PLUS+”

Totes les persones empadronades majors de 65 anys, rebran aquests primers dies de gener al seu domicili, la targeta “65 plus+”

Aquesta targeta fou implantada fa catorze anys. L'avantatge principal que ofereix la targeta “65 plus+” és l'accés gratuït al servei d'autobús municipal. També permet obtenir descomptes en les sortides teatrals que s'organitzen des de l'àrea de Cultura municipal o per tenir rebaixa en el preu del servei del podòleg. També amb la targeta, des de l'any passat és pot accedir de manera gratuïta al “Servei Bon Dia”.

El “Servei Bon Dia” consisteix en un servei telefònic d'acompanyament destinada a les persones grans. Es pot demanar a les oficines municipals i no té cap cost. Es tracta d'un servei on mitjançant una trucada telefònica -una vegada o diversos cops a la setmana- es dona suport i seguretat i s'ofereixen respostes a les demandes que es plategen per part de les persones usuàries.