2447 quilos de roba recollida l'any passat

Els dos contenidors ubicats al municipi de la Fundació "Formació i Treball" que serveixen per a la recollida de roba han recollit un total de 2447 quilos al llarg de tot l'any 2015.

.

Els mesos de més recollida han estat els de juny i octubre on s'han superat els 300 quilos per mes. Per contra els mesos de novembre, febrer i agost no han arribat al centenar.

.

Per ubicació el contenidor ubicat al costat de l'esplanada de la Cooperativa, just al costat del consultori, ha recollit un total de 1258 quilos al llarg de l'any. Per la seva banda, el contenidor ubicat a Bonaterra II al costat del parc ha recollit 1189 quilos durant el 2015.