Estabilitat en les xifres d'atur durant el mes de gener

Les persones en situació d'atur a final del mes de gener eren al municipi d’Albinyana les mateixes que hi havia a final de desembre.En tots dos mesos hi havia aturades un total de 230 persones.
:

La xifra d'atur registrat representa una disminució de 48 persones sense feina si es compara amb el mes de gener de l'any passat.
:
La taxa d'atur registrat al municipi el mes de desembre darrer era del 25, 67% mentre que un any abans superior al 30%.
:
Dades extretes del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.