Ampliació del servei de recollida de poda

Per tal d'ampliar el servei de recollida de poda, s'han col·locat dos nous contenidors al municipi. Un s'ha ubicat a la zona del Molí del Blanquillo just al costat de la zona del carrer Farigola on ja hi han altres contenidors per a la recollida selectiva. L'altre s'ha col·locat a la zona de Sant Jordi a les Peces, al carrer Vallbona cantonada amb el carrer Olesa.

.
L'objectiu és augmentat els quilos de resta de poda recollida al municipi. Durant l'any 2015 es van recollir un total de 28.854 quilos.