Subvenció Diputació de Tarragona: Inversió i manteniment edificis culturals

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de les despeses derivades de la inversió, funcionament, conservació i manteniment dels diferents edificis culturals que hi ha al municipi (Centre Cívic de Bonaterra II, Local social d'Albinyana (antiga escola), Casal d'Àvis de Les Peces-Albinyana, edifici cultural “Cal Metge”,...)

.

Aquesta subvenció ha servit per ajudar a fer front a les despeses del dia a dia d'aquests edificis: telèfon, llum, aigua, productes neteja, ...

.

 

També s'han realitzat treball de manteniment en alguns dels tancaments d'alumini i del parament elèctric d'aquests edificis, i s'han adquirit taules plegables per a la realització dels diferents actes que s'hi porten a terme i dos ordinadors portàtils per utilitzar en aquests centres.