Només 2 actuacions del Síndic de Greuges durant el 2015 a Albinyana

Fa uns dies es va fer la presentació al Parlament de Catalunya de l’informe del Síndic de Greuges de Catalunya de les dades concretes sobre l’actuació del Síndic durant l’any 2015. En ell és detallen el nombre de queixes i els àmbits de la queixa amb informació concreta per comarques i municipis. A nivell de Catalunya s’han presentat 10647 queixes de les quals 139 del Baix Penedès i s’han fet 12278 consultes de les quals 189 de la nostra comarca.

.

Pel que fa a Albinyana ha estat el tercer municipi del Baix Penedès amb menys actuacions ja que només s’ha presentat 1 queixa i 1consulta al llarg de l’any passat. A nivell de comarca només Masllorenç on no s’ha presentat cap actuació i a Bonastre amb una queixa estan per darrera d’Albinyana.