Ple Municipal ordinari del 31 de març


Acords Principals.

.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2015.
Al ple municipal del passat dia 31 de març es va donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la corporació del 2015. Aquesta liquidació compleix amb els objectius que marca el ministeri d'Hisenda, en tant que compleix la regla de la despesa, el rati d'endeutament viu és del 78,04%, el romanent de tresoreria és positiu i com en els darrers anys es manté l'estabilitat ens els comptes municipals.

.

A final del 2015, l'import global del conjunt de préstecs vius que manté l'ajuntament és d'1.431.911, 68 €. Aquests préstecs tenen venciments que oscil·len entre el 2017 i el 2026.

.

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015 

PRESSUPOST DESPESES

ANY 2015

I. DESPESES PERSONAL

472.562,41 €

II. DESPESES CORRENT

786.196,29 €

III. INTERESSOS PRÉSTECS

9.569,69 €

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

54.631,60 €

VI. INVERSIONS

500.456,60 €

IX. AMORTITZACIÓ DEUTE

71.998,65 €

TOTAL

1.895.415,22 €

.

 

PRESSUPOST INGRESSOS

ANY 2015

I. IMPOSTOS DIRECTES (ibi, vehicles,plusvalues)

860.348,05 €

II. IMPOSTOS INDIRECTES (llic. obres)

23.807,02 €

III. TAXES

339.168,75 €

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

611.512,22 €

VII. SUBVENCIONS DE CAPITAL

398.356,99 €

TOTAL

2.233.193,03 €

..

RENÚNCIA DE REGIDOR
El ple municipal va donar compte de la renúncia al càrrec de regidor del grup municipal del PSC, senyor Antonio Felix Jiménez Fernández. Ara es sol·licitarà a la Junta Electoral Central la credencial del nou regidor que el substituirà que serà el senyor José Enrique Muñoz Barbero que ja va ser regidor el passat mandat.

.

AVAL A DEMANDES PER A LA CREU DE SANT JORDI
L'ajuntament d'Albinyana ha acordat donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a l'Acadèmia Tastavins del Penedès i també a l'Elenc Artístic Arbocenc. Aquest darrer es va acordar després que
l'ajuntament de l'Arboç demanes el suport per l'entitat arbocenca. La concessió de les Creus de Sant Jordi està prevista pels propers dies.

.
DEMANDA PER MILLORA EL TRANSPORT PÚBLIC

El ple va aprovar per unanimitat, la proposició presentada per l’equip de govern per a la millora de la connexió amb transport públic del Penedès Marítim amb l’aeroport de Barcelona – El Prat. Es demanarà al Departament de Territori i Sostenibilitat i Renfe (operadora del servei de Rodalies de Catalunya) que totes les circulacions de la línia R2Sud amb origen o destinació a Sant Vicenç de Calders, i altres circulacions regionals relacionades, s’aturin a l’estació del Prat de Llobregat i la validesa de bitllets integrats per poder arribar a qualsevol terminal de l’Aeroport de Barcelona – El Prat. Així mateix que aquesta parada permeti connectar amb la nova línia de metro estrenada fa unes setmanes L-9 que uneix el Prat, la Fira, i la zona universitària.

.

PREVENCIÓ DEL MOSQUIT TIGRE

El ple municipal va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup d'ERC on es demana fer una campanya de sensibilització per prevenir i controlar la presència de mosquit tigre al municipi i informar a la població de les mesures necessàries que ajudin a evitar la seva propagació i treballin per a la seva erradicació..