El mes d'abril hi ha la xifra més baixa d'atur al municipi dels darrers 6 anys

Les millors dades d'ocupació al municipi d'Albinyana dels darrers sis anys s'han produït aquest últim mes d'abril. La baixada de les xifres d'atur segueix un ritme descendent des de fa mig any.

A final de mes les persones aturades al municipi eren de 202, la xifra més baixa dels darrers 64 mesos. Per veure l'evolució només cal fixar-se en què en el mateix mes d'abril de l'any 2012, quan la xifra d'aturats al municipi era de 303 persones.

Les dades d'ocupació es recullen mensualment en l' Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

MUNICIPI D'ALBINYANA            
EVOLUCIÓ ATUR ANY 2011 ANY 2012 ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015 ANY 2016
DADES MENSUALS            
GENER 278 296 285 289 278 230
FEBRER 279 301 294 292 259 226
MARÇ 301 305 288 293 257 211
ABRIL 289 303 281 277 248 202
MAIG 279 302 260 274 238  
JUNY 269 290 249 260 228  
JULIOL 259 265 238 251 228  
AGOST 259 270 250 250 218  
SETEMBRE 281 284 276 268 228  
OCTUBRE 284 296 277 263 236  
NOVEMBRE 281 293 293 266 235  
DESEMBRE 285 284 300 271 230