La Diputació de Tarragona atorga subvencions per diferents conceptes a Albinyana

La Diputació de Tarragona ha fet públiques la concessió d'ajuts a ajuntaments de la demarcació per diferents línies de subvenció. En aquest cas, pel que fa a l'ajuntament d'Albinyana es rebran de la Diputació els següents ajuts:

 

LÍNIA D'AJUT

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Arranjament i adquisició de béns mobles per a diferents equipament

4.986,00 €

Funcionament d'equipaments municipals

2.188.91€

Activitats culturals

1.797,35 €

Protecció salut pública en piscines

6.460,72 €

Gestió d'espècies invasores espai urbà

762,72 €

Gestió animals peridomèstics

2.033,92 €

Millora de camins i accions de lluita d'incendis forestals

4.963,32 €

 

Amb aquests ajuts, la Diputació de Tarragona demostra una vegada més el suport al conjunt d'institucions del món local de la demarcació.