Més dones aturades que homes al nostre municipi

Les dades d'atur del mes d'octubre al nostre municipi han fet que la xifra d'aturats s'elevi fins a 203 persones.

 

Per sexes, el repartiment és de 96 homes i 107 dones. En relació als sectors la gran majoria d'aturats es concentren al nostre municipi al sector serveis amb un total de 147 persones, 22 persones al sector de la construcció, 19 al sector industrial i 5 al sector de l'agricultura. Hi ha 10 persones inscrites que no havien treballat mai abans d'entrar a l'atur.

 

En aquest gràfic es pot veure l’evolució de l’atur durant el mes d’octubre en els darrers 6 anys, fins arriba a la xifra actual de 203, la més baixa del període.

 

EVOLUCIÓ ATUR ANY 2011 ANY 2012 ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015
OCTUBRE 284 296 277 263 236

 

Aquestes dades s'extreuen de l'Observatorio de las Ocupaciones del Ministerio de Empleo i Seguridad Social i de l’Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya