Albinyana aprova el pressupost municipal del 2017

El ple de l'Ajuntament d'Albinyana va aprovar el passat dimarts el pressupost municipal pel proper any. Un pressupost que puja a 2,3 milions d'euros. Les comptes del proper exercici es van aprovar amb el vot a favor de l'equip de Govern, l'abstenció d'ERC i el vot contrari del grup socialista.


El pressupost d'ingressos preveu mantenir la mateixa pressió fiscal que el darrer exercici, pel que no hi hagut cap mena de variació en les taxes i impostos, i tampoc preveu la concertació de cap nova operació de préstec per poder fer front a les inversions previstes durant l'any.


Pel que fa a les despeses es manté la política d'estalvi i de reducció de despeses renegociant contractes amb empreses proveïdores de serveis o amb polítiques d'estalvi energètic. El pressupost del 2017 continuarà el caire social dels darrers anys que es tradueix amb convenis d'inserció social, ajudes a Creu Roja o Càrites i ajuts puntuals a situacions de necessitat.


Pel que fa a les inversions del 2017 destaquen la renovació d'un nou tram de la xarxa d'aigua de Bonaterra II, millores d'asfaltat a carrers de les Peces, escenari i magatzem amb lavabos a la Papìola, un parc de salut a les Peces i una marquesina a Albinyana i la renovació de lluminàries.


Durant l'any es preveu també la revisió puntuals d'aspectes del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal.


El pressupost municipal compleix els objectius que marca l'Estat pel que fa a la regla de despesa, la ràtio de deute viu que es preveu pel 2017 del 57,6% i amb la capacitat de finançament.

 

PRESSUPOST INGRESSOS

ANY 2017

I. IMPOSTOS DIRECTES

927.700,00 €

II. IMPOSTOS INDIRECTES

15.000,00 €

III. TAXES

389.477,00 €

IV. TRASNFERENCIES CORRENTS

656.500,00 €

V. INGRESSOS PATRIMONIALS

500,00 €

VII. SUBVENCIONS DE CAPITAL

363.191,00 €

TOTAL

2.352.368,00 €

 

PRESSUPOST DESPESES

ANY 2017

I. DESPESES PERSONAL

638.725,75 €

II. DESPESES CORRENT

885.820,00 €

III. INTERESSOS PRÈSTECS

23.500,00 €

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

150.200,00 €

V. FONS DE CONTINGÈNCIA

20.191,00 €

VI. INVERSIONS

423.931,25 €

IX. AMORTITZACIO DEUTE

210.000,00 €

TOTAL

2.352.368,00 €