Xifra oficial de població al municipi

A finals de desembre el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), ha publicat les xifres oficials de població resultants de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener de 2016.

 

Pel que fa al municipi d’Albinyana, la xifra és de 2303 persones empadronades. En relació a l’any 2015 representa una disminució del 0,73% ja que la xifra oficial era llavors de 2320 persones.

 

A la comarca del Baix Penedès també hi ha hagut una lleugera reducció de persones empadronades a 1 de gener del 2016 en relació a l’any anterior. La xifra és ara de 99.813, que representen 121 persones menys que el 2015 quan hi havia empadronades en el conjunt dels catorze municipis 99.934.

 

Albinyana és un dels 30 municipis de la demarcació de Tarragona situat entre la franja de 2000 i 5000 habitants.