Albinyana participa un any més en el projecte "Jove Baix Penedès"

L'Ajuntament d'Albinyana participarà aquest any 2017 en el projecte de polítiques de joventut a nivell comarcal "Jove Baix Penedès". Aquesta experiència de coordinació comarcal d'accions de dinamització juvenil es regula mitjançant un conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i cadascun dels ajuntaments adherits.

En el cas de l'ajuntament d'Albinyana. L'aportació d'enguany al projecte serà de 2.860 euros. El pressupost global és de 45.981 €. Actualment a "Jove Baix Penedès" hi estan adherits els catorze ajuntaments de la comarca.