4 actuacions del Síndic de Greuges durant el 2016 a Albinyana

A la web de la Sindicatura de Greuges de Catalunya ja hi ha publicat l’informe del Síndic de Greuges de Catalunya al Parlament 2016 on hi ha les dades concretes sobre l’actuació del Síndic durant el darrer any. En ell es detallen el nombre de queixes i els àmbits de la queixa amb informació concreta per comarques i municipis. En l'àmbit de Catalunya s’han presentat 10.013 queixes de les quals 148 del Baix Penedès i s’han fet 10.356 consultes de les quals 125 de la nostra comarca. Entre els desplaçaments que fa l'Oficina per les diferents comarques catalanes, durant l'any passat va venir a recollir queixes a l'Arboç el dia 31 de maig i al Vendrell el 4 d'octubre

.
La memòria recull que pel que fa a actuacions originades a Albinyana només n'hi va haver 4 al llarg de l'any. Una d'elles encara està en tramitació mentre que les altres 3 ja han estat finalitzades. En una es va solucionar el problema i en les altres dues es va tractar d'una actuació no irregular.
 

Podeu consultar l'Informe en aquesta adreça: http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4301/Informe%20al%20Parlament%202016_defin.pdf