Albinyana finalitza la primera etapa de redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)

Escut AlbinyanaL’Ajuntament d’Albinyana ha finalitzat la primera etapa de l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20 % menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005, complint amb els compromisos adquirits en el marc del Pacte d’Alcaldes.

 

Albinyana ha finalitzat la primera etapa que ha consistit a realitzar un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat. L’inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte a nivell d’emissions, com són el transport i el sector domèstic, causants del 56% i el 22% de les emissions, respectivament. De la mateixa manera, ha permès conèixer el total d’emissions de GEH del 2005, que es comptabilitzen en 12.138 t CO2, i calcular el 20 % de reducció pel 2020 a què es van comprometre el 2015 quan van firmar el Pacte d’Alcaldes.

 

Per aconseguir aquesta reducció del 20 % que correspon a 2.428 t CO2, l’Ajuntament d’Albinyana portarà a terme diverses accions, tant en l’àmbit municipal, com del propi Ajuntament, sobre els sectors d’afectació del PAES com són el terciari, el residencial, el transport i el tractament de residus. L’Ajuntament d’Albinyana ja ha iniciat la segona etapa on es definirà el Pla d’Acció que ha de permetre assolir els objectius de reducció establerts.