El Ple d’Albinyana acorda l'adhesió al Pacte Nacional per una societat digital a Catalunya

El Ple de l'ajuntament d'Albinyana va aprovar, per unanimitat, l'adhesió del municipi al Pacte Nacional per una Societat Digital a Catalunya.

El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se'n deriven, així com la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar l'eficiència i l'obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i, en general, la millora de la qualitat de vida de les persones.

L'avenç d'una societat digital és una oportunitat per construir una Administració i una manera de fer que permeti millorar aspectes com el Govern obert, la transparència, la interoperabilitat i la seguretat.

Prop d'un centenar d'ens locals, entre els quals a partir d'ara també el d'Albinyana, ja donen suport a aquest Pacte, que inicialment van signar el passat mes d'octubre, el Govern de la Generalitat, les quatre diputacions catalanes, les dues entitats municipalistes, l'ACM i la FMC i el consorci Localret. EL pacte preveu una gestió coordinada en el desplegament de les infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques, consens en les mesures en l'àmbit de la ciberseguretat i ajuda al desenvolupament de la indústria 4.0 i la digitalització.