Promoció dels parcs de salut entre la Gent Gran

Els parcs urbans de salut són un espai de trobada, estan equipats amb diferents aparells adaptats a les persones grans i dissenyats per millorar i mantenir el seu estat físic. Aquests parcs permeten exercitar, ja sigui de forma individual o acompanyada, qualitats físiques bàsiques com la força, la flexibilitat, la resistència, l'equilibri o la coordinació, components vitals de la condició física relacionats amb la salut i la qualitat de vida. Així, els parcs de salut es configuren com un circuit d'exercicis suaus, especialment concebuts per afavorir les condicions físiques de la gent gran. Al nostre municipi hi ha parcs a diferents nuclis: Bonaterra, les Peces i la Papiola.

  

 

 

Actualment s'està realitzant una promoció de l'ús del parc gràcies a una iniciativa de la Diputació de Tarragona a la que s'ha adherit l'ajuntament d'Albinyana. La campanya inclou l'assessorament de professionals de l'activitat física saludable en la pràctica d'exercicis, per tal que aquests s'adeqüin a les capacitats de cada persona. L'assessorament es duu a terme mitjançant la realització d'unes sessions de dinamització al propi parc. Al nostre municipi es fan al parc de l'entrada a Bonaterra II.