Conveni amb la Fundació Privada Santa Teresa: “Junts per a la Inserció Laboral”

La Fundació Privada Santa Teresa-Ventall i l’Ajuntament d’Albinyana han signat fa uns dies un conveni de col·laboració per a la inserció laboral de les persones desocupades del municipi amb risc d'exclusió social.

 

L'objectiu del conveni és la creació d’ocupació i millora de l’ocupabilitat al municipi adreçat a persones amb greus dificultats d’inserció laboral i que permeti una formació als participants per ampliar els seus coneixements i habilitats en diferents projectes de jardineria, neteja i desbrossament de zones boscoses així com coneixements en l’àmbit del reciclatge, o en l’àmbit social-cultural i així obrir a cada participant una porta al mercat laboral que afavoreixi la seva inserció laboral.

 

Els diversos compromisos de la Fundació Privada Santa Teresa és crear els llocs de treball, assignar un responsable per la coordinació i formació dels participants, i garantir la bona execució de les actuacions, entre d'altres. El cost total del projecte és de 25.098,90 €.

 

A fi de vetllar per la correcta execució del projecte i fer el seguiment i valoració es va acordar la constitució d’una Comissió de Seguiment integrada per representants de cadascuna de las part. El conveni el van signar l'alcalde d'Albinyana, Quim Nin i el director general de la Fundació Santa Teresa, José Carlos Eiriz.