Consells de seguretat en la conducció

 

Ens hem de mantenir alerta per controlar l’entorn i preveure les accions d’altres usuaris.

Cal estar molt alerta de ciclistes i motoristes, es-pecialment en les carreteres secundàries, on els podem trobar sobtadament.


   

No prenguem begudes alcohòliques o medicació perquè alteren la nostra percepció.

 

 

 

Si mengem abundantment, podem patir somnolèn-cia. És convenient hidratar-se.

 

Si apareix fatiga, el millor és parar en un lloc ade-quat, estirar les cames, dormir fins a recuperar-se. Valorem si estem en condicions de conduir.

 

Si ens veiem obligats a aturar-nos, busquem el lloc més segur i posem-nos una armilla reflectora.

En cas d’emergència, truqueu al 112.