L’Ajuntament d’Albinyana demana una subvenció per millorar l’accés a Les Peces

L’Ajuntament d’Albinyana s’ha acollit a la convocatòria d’ajuts que ha impulsat la Generalitat per finançar actuacions de millora i condicionament de camins d’ús públics de titularitat local. El pressupost total de l’ajut demanat és de 50.000 euros. El camí escollit per entrar en el pla és el de l’accés al nucli de les Peces, ja que es troba en un àmbit no urbà i és obert al trànsit rodat.

 

 

A aquesta convocatòria el Govern català hi destinarà, durant tres anys, una dotació total de 29,5 milions d’euros, dels quals 16 milions els aportarà el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; 9 milions seran a càrrec del pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat, i 4,5 milions, a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

 Un Comitè de Valoració format per representants dels departaments de Governació, Territori i Agricultura valorarà els projectes presentats i elaborarà una proposta per a la concessió de les subvencions.