Projecte per seguir renovant la xarxa d’aigua de Bonaterra

El projecte per renovar la xarxa d'aigua dels carrers Everest i Monegros a Bonaterra II ja ha quedat aprovat definitivament. Properament es farà la licitació oportuna per tal de poder fer l'adjudicació que permeti la realització dels treballs que consisteixen a substituir la xarxa actual que ha quedat obsoleta i que ocasiona molts problemes als veïns afectats.

 

El projecte té un pressupost de 209.848 euros i incorpora la canonada principal més les canonades de derivació de les escomeses domiciliàries. Les canonades seran de polietilè d'alta densitat. El projecte també incorpora la instal·lació de vàlvules de tall i hidrants.