Albinyana acaba el mes de juliol amb 155 persones aturades al municipi


Les dades de persones aturades a final del mes de juliol al municipi d'Albinyana han seguit baixat en relació al mes de juny. Es torna a demostrar la tendència d'una recuperació de l'ocupació que ja porta més d'un any.


A final del darrer mes hi havia en situació d'atur un total de 155 persones, el que representa una variació de 9 persones menys a l'atur que a finals del mes de juny. En relació a les dades de juliol del 2016 la reducció ha estat de 17 persones.


L'evolució del mes de juliol en els darrers anys ha estat; l'any 2014 es va tancar el juliol amb 251 persones a l'atur, el 2015 amb 216 i l'any passat hi havia 172 persones desocupades.


La taxa d'atur registrat al municipi el mes de juny és del 17, 35%, menys de mig punt per sobre de la mitjana del Baix Penedès que es situa al 16,93%, i una reducció en relació a l'any passat de més de 3 punts, ja que l'any passat es va tancar el juny amb una taxa del 20,59%.

 

MUNICIPI D'ALBINYANA

     

PERÍODE 2015-2017

ANY

ANY

ANY

DADES D'ATUR MENSUALS

2015

2016

2017

GENER

278

230

202

FEBRER

259

226

200

MARÇ

257

211

201

ABRIL

248

202

186

MAIG

238

188

179

JUNY

228

189

164

JULIOL

216

172

155

AGOST

218

180

SETEMBRE

228

199

OCTUBRE

236

203

NOVEMBRE

235

199

DESEMBRE

230

200

Dades del Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya

(En verd, la millor dada mensual i en vermell la pitjor)

     


Les dades d'atur registrat són facilitades per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.